Stabat Mater

Het Stabat Mater stamt uit de Middeleeuwen. Het is oorspronkelijk een gedicht dat gaat over Maria die lijdt omdat haar Zoon is gekruisigd. Het is niet bekend wie de dichter van het Stabat Mater is geweest.

Waarschijnlijk was de tekst van het Stabat Mater oorspronkelijk bedoeld voor persoonlijke meditatie, gewijd aan het lijden van Christus en het verdriet van Maria hierover. In de tekst van het Stabat Mater wordt een diep gevoeld medelijden met de moeder van Christus tot uiting gebracht.

De sterke, indrukwekkende tekst van het Stabat Mater heeft in de loop der eeuwen veel verschillende componisten aangesproken. Het meest bekend en geliefd is de toonzetting van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Het orkest van Ars Musica zal deze versie van het Stabat Mater ten gehore brengen bij De Nieuwe Passie.

.

Wie voelt er geen tranen komen
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus’ moeder vindt?

Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?

Vertaling Willem Wilmink

Ars Musica

Ars Musica – centrum voor klassieke muziek – biedt een podium aan getalenteerde musici. Eén van de hoofddoelen is het aanbieden van muzikale schatten uit de klassieke (kerk)muziek. Ars Musica maakt programma’s die verbindingen maken tussen oude genieën als Bach en Beethoven en nieuwe tijdperken.

Het Stabat Mater wordt uitgevoerd door het orkest van Ars Musica onder leiding van Patrick van der Linden. Met medewerking van sopraan Margreet Rietveld en alt Neline Adams.

Patrick Van der Linden (1976) is artistiek leider van Ars Musica. Hij dirigeert in binnen- en buitenland en is actief als docent directie, zowel in cursusverband als in een eigen lespraktijk. Als docent is hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial